Contact

800 SW Dorion · Pendleton, OR 97801

541-276-4013 · Toll-free 1-800-223-2633

Eastern Oregon UniServ (408)

Photo of Brita Scott
Brita Scott

Consultant
541-910-1028
brita.scott@oregoned.org

Photo of Jasmin Bowen-White
Jasmin Bowen-White

Administrative Assistant
541-276-4013
jasmin.white@oregoned.org